Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Στις 14 Ιουνίου 2017 ἡμέραν Τετάρτην καί ὥραν 12:00 με 12:30 μ.μ. θα διεξαχθεί επαναληπτική πλειοδοτική Δημοπρασία εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, Ιωάννου Γενναδίου 14 όπισθεν Ευαγγελισμού, διά την τριετήν  ἐκμίσθωσιν τοῦ ὑπό στοιχ. ΣΤ’1 Διαμερίσματος (ἐμβ. 55 τ.μ.) τοῦ 6ου ὀρόφου, μεθ᾽ ὑπογείου ἀποθήκης, τῆς ἐπί τῶν ὁδῶν Πατησίων 112 καί Πιπίνου ἐν Ἀθήναις πολυκατοικίας, διά κατοικίαν ή επαγγελματικήν στέγην, μέ τιμήν ἐκκινήσεως τῆς δημοπρασίας τό ποσόν τῶν διακοσίων πεντήκοντα Ευρώ (250,00€) μηνιαίως,  ἐνώπιον αρμοδίου ἐπιτροπῆς.