Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Γρηγορίου το Παλαμ
4. 3. 2018
 7 – 10.30 π.μ.
ρθρος Θ. Λειτουργία
Μεγάλου Βασιλείου
 6 μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
 ΔΕΥΤΕΡΑ
5. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6 μ.μ.   Μέγα πόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
6. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6 μ.μ.   Μέγα πόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
7. 3. 2018
6 – 9 π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός
Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

6 μ.μ.  Μέγα πόδειπνον
ΠΕΜΠΤΗ
8. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6 μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9. 3. 2018
6 – 9 π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός
Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
   7μ.μ.  Α) Ακολουθία Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

   9μ.μ.  Β) Ακολουθία Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ γ΄ τν νηστειν
10. 3. 2018
6 – 8.10 π.μ.
ρθρος Θ. Λειτουργία
ωάννου Χρυσοστόμου
6 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9 μ.μ. Μικρόν πόδειπνον