Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018


ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Σταυροπροσκυνήσεως)
11. 3. 2018

7 – 10.30 π.μ.
ρθρος Θ. Λειτουργία
Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΟΜΙΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
12. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
13. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.

ρθρος - ραι - σπερινός

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
14. 3. 2018
6 – 9π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός &
κολουθία Προηγιασμένων Δώρων

6μ.μ.  Μέγα πόδειπνον

ΠΕΜΠΤΗ
15. 3. 2018
6 – 8.15π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός

6μ.μ. Μέγα πόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16. 3. 2018
6 – 9π.μ.
ρθρος - ραι - σπερινός &
κολουθία Προηγιασμένων Δώρων

7μ.μ.  Α) κολουθία Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
9μ.μ.  Β) κολουθία Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ δ΄τν νηστειν
17. 3. 2018
6 – 8π.μ.
ρθρος Θ. Λειτουργία
ωάννου Χρυσοστόμου
6μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9μ.μ. Μικρόν πόδειπνον