Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Από την Ιερά Αγρυπνία του μηνός Αυγούστου επί τη Προόδω του Τιμίου Σταυρού (31.7 / 1.8.2018)