Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρεται εἰς γνώσιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἰερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων-Πετράκη, ὅτι αἱ ἀκολουθίαι ἐπί τῇ πανηγύρει αὐτῆς ἔχουν ὡς κάτωθι.


           


Τετάρτη  7 Νοεμβρίου 2018

6 μ. μ. Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός

9 μ. μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 


Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

7 π. μ. Ὄρθρος - Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς