Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Ακολουθίες της Β' Εβδομάδος των Νηστειών


Την Δευτέραν, 05.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ.
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Τρίτην, 06.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ.
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Τετάρτην, 07.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη 5.00'πμ έως 8.10'πμ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ἡ Θ.Λειτουργία θὰ εἶναι Ἐναρκτήριος τῆς Ἐκτάκτου ἱ.Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ Πύλες τῆς Ἱ.Μονῆς 
δὲν θὰ εἶναι ἀνοικτές διὰ λαϊκούς.
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Πέμπτην, 08.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ. 
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Παρασκευήν, 09.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη 6.00'πμ έως 9.00'πμ.
* Μικρόν Απόδειπνον & οι Α'Χαιρετισμοί 7.00'μμ έως 8.30'μμ.
και β' Ακολουθία των Χαιρετισμών  9.00'μμ έως 10.30'μμ

Το Σάββατον, 10.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος & Θ.Λειτ.Ιω.Χρυσοστόμου 6.00'πμ έως 8.10'πμ.
* Εσπερινός  6.00'μμ έως 7.00' μμ.

Την Κυριακήν Β'Νηστειών, 11.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Θ.Λειτ.Μ.Βασιλείου, 7.00'πμ έως 10.15'πμ.
* Καταν.Εσπερινός & Ομιλία Ηγουμένου 6.00'μμ έως 7.30'μμ.