Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Ακολουθίες της Δ' Εβδομάδος των Νηστειών


Την Δευτέραν, 19.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ.
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Τρίτην, 20.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ.
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Τετάρτην, 21.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη 6.00'πμ έως 9.00'πμ.
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Πέμπτην, 22.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ. 
* Μ.Απόδειπνον 6.00'μμ έως 7.15'μμ.

Την Παρασκευήν, 23.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη 6.00'πμ έως 9.00'πμ.
* Μικρόν Απόδειπνον & οι Α'Χαιρετισμοί 7.00'μμ έως 8.30'μμ.
και β' Ακολουθία των Χαιρετισμών  9.00'μμ έως 10.30'μμ

Το Σάββατον, 24.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος & Θ.Λειτ.Ιω.Χρυσοστόμου 6.00'πμ έως 8.10'πμ.
Εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Γενική Σύναξη των πατέρων της Μονής, στο Αρχονταρίκι της Μονής.
* Εσπερινός  6.00'μμ έως 7.00' μμ.

Την Κυριακήν Δ'Νηστειών, 25.03.2012-Εθνική Εορτή θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Θ.Λειτ.Ιερού Χρυσοστόμου, 7.00'πμ έως 10.00'πμ.
* Καταν.Εσπερινός & Ομιλία Ηγουμένου 6.00'μμ έως 7.30'μμ.