Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

ο Κατανυκτικός Εσπερινός στην Μονήο α' Ηγουμενοσύμβουλος Αρχιμ.Άγγελος Ανθόπουλος κηρύττων επικαίρως