Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

από τον Άγιο Παντελεήμονα Κοκκιναρά ΠεντέληςΤὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος ἑόρτασε τὸ Ἱ.Μετόχιον τῆς Ἱ.Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη στὸν Κοκκιναρᾶ Πεντέλης τὴν Κυριακὴ 26 καὶ τὸ Σάββατο 27 Ἰουλίου. 
Ἡ δεκαμελὴς ἀδελφότητα ὑπὸ τὸν Γέροντα καὶ Μετοχιάρη Ἀρχιμ.Ὀνούφριο Κωστόπουλο ὑποδέχθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς τὸν Θεοφ.Ἐπίσκοπο Ναζιανζοῦ κ.Θεοδώρητο, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε (τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Καθηγουμένου Θεοφ.Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ.Ἰακώβου) τῆς – κατὰ τὸ μοναστηριακὸ τυπικὸ - τελεσθείσης ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἀκολούθησε ὁ Ὄρθρος, ὁ Ἁγιασμὸς στὴ Φιάλη τῆς Μονῆς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.

Τὴν ἑπομένη τὸ πρωὶ τελέσθηκε καὶ πάλι ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ ἰδίου Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο, μετέφερε στὸν Μετοχιάρη, τὴν ἀδελφότητα καὶ στοὺς εὐλαβεὶς προσκυνητὲς τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Ποιμενάρχου ἡμῶν κ.κ.Ἱερωνύμου· ἐξέφρασε δὲ τὴν προσωπική του χαρὰ γιὰ τὴν πρόοδο τῆς ἀδελφότητος καὶ τὰ ἀνακαινιστικὰ ἔργα.

 Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εὐλογήθηκαν κόλλυβα πρὸς τιμὴν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου καὶ ἀκολούθως ἐτελέσθη Ἱ.Μνημόσυνον εἰς τιμὴν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμ.Σίμωνος Ἀρβανίτη, τοῦ ὁποίου ὁ τάφος βρίσκεται στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Μετοχίου. 
Τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Ἱ.Παράκληση στὸν Ἅγ.Παντελεήμονα.


Στοὺς πολυπληθεὶς προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι συνέρευσαν καὶ τὶς δύο ἡμέρες στὸ Ἱ.Μετόχιο, προσεφέρθη παραδοσιακὸ μοναστηριακὸ κέρασμα μὲ λουκουμάδες.