Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Απο τον Καθεδρικόν Ναόν των Αθηνών


Κυριακήν 04.08.2013

στον Καθεδρικόν Ναόν των Αθηνών,
Αγ.Διονύσιον της οδού Σκουφά.