Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Στις 17 Αυγούστου 2015 ημέραν Δευτέραν και ώραν 12ην μεσημβρινήν θα διεξαχθεί δημοπρασία εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, Ιωάννου Γενναδίου 14 όπισθεν Ευαγγελισμού, ενός διαμερίσματος επί της οδού Αλωπεκής 46, 5ου ορόφου (Ε1) εμβ. 66 τ.μ., με τιμήν εκκινήσεως τετρακοσίων Ευρώ (€ 400,00) μηνιαίως. 
Η μίσθωσις θα είναι τριετής διά κατοικίαν ή επαγγελματικήν στέγην.Εκ της Ιεράς Μονής