Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015


ΕΚΔΗΜΙΑ ΑΔΕΛΦΟΥὉ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς Ἀσωμάτων – Πετράκη  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος καί οἱ σύν αὐτῷ ἀδελφοί μετά πολλῆς θλίψεως ἀναγγέλλουν τήν πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ και Ἡγουμενοσυμβούλου Παν/του    Ἀρχ/του π. Ἰωάννου Καπογιάννη.
            Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά τελεσθῆ μετά τό πέρας   τῆς Θ. Λειτουργίας 6 -8 π.μ. τήν προσεχή Τετάρτη 19 τρ.μ. εἰς το Καθολικόν τῆς Μονῆς και ἡ ταφή εἰς το Κοιμητήριον αὐτῆς εἰς τό Μετόχιον τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Κοκκιναρᾶ.Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς