Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Από την Πανήγυρη των Ασωμάτων Δυνάμεων Εφόρων της Ιεράς ημών Μονής 2015