Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Εγκαίνια τη 5η μηνός Οκτωβρίου εις Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Κοκκιναρά