16/02/2014

Από τήν Θ. λειτουργία της Κυριακής 16/02/2014

Από τήν Θ. λειτουργία του 
Θεοφ. Επισκόπου Θαυμακού
κ. Ιακώβου
είς το Ι. Ησυχαστήριον Πρ. Ηλίου
( Αττικού Δάσους )