16/04/2014

Απο τήν ακολουθία του Νυμφίου 15-04-2014Απο τήν ακολουθία του Νυμφίου
είς τόν Ι. Ναόν
Αγ. Νικολάου Καλλιθέας
Μ. Τρίτη 15-04-2014