10/06/2015

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Στις 24 Ιουνίου 2015 ημέραν Τετάρτην και ώραν 12 μεσημβρινήν θα διεξαχθεί δημοπρασία εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, Ιωάννου Γενναδίου 14 όπισθεν Ευαγγελισμού ενός διαμερίσματος επί της οδού Κραναού και Σαρρή 26 Πλατεία Κουμουνδούρου  3ου ορόφου (Γ2) (ἐμβ. 69 τ.μ.), με τιμήν εκκινήσεως διακοσίων Ευρώ (€ 200,00) μηνιαίως.

Εκ της Ιεράς Μονής