Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2017

Δευτέρα

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία  7 – 9 π.μ. 

               Ἑσπερινός   7 μ. μ.                

Ἀπόδειπνον  9 μ. μ.  


Τρίτη 

Πανήγυρις Ἁγ. Ραφαήλ – Νικολάου καί Εἰρήνης 

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 7 – 9 π. μ. 

 Ἑσπερινός 7 μ. μ. 

Ἀπόδειπνον  9 μ. μ. 


Τετάρτη

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 6 – 8 π. μ.  

Ἑσπερινός 7 μ. μ. 

Ἀπόδειπνο 9 μ. μ. 


Πέμπτη

 Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία     6 - 8 π. μ.

           Ἑσπερινός    7 μ. μ.      

      Ἀπόδειπνον 9 μ. μ.   


Παρασκευή  Ζωοδόχου Πηγῆς

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία 6 – 8 π. μ. 

 Ἑσπερινός    7 μ. μ.

 Ἀπόδειπνον 9 μ. μ. 


Σάββατον

Ὄρθρος  - Θ. Λειτουργία  6 – 8 π. μ.  

Ἑσπερινός 7 μ. μ. 

Ἀπόδειπνον   9 μ. μ


                                                      Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς