24/12/2017


ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΠΕΤΡΑΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2017-2018

                            Παρασκευή 22 /12/ 2017

                               6.00 π. μ. Ὄρθρος, Μεγάλαι Ὧραι Χριστουγέννων

                                         6.00 μ.μ.  Ἑσπερινός &  9.μ.μ.  Ἀπόδειπνον


Σάββατο – πρό τῶν Χριστουγέννων – 23 /12/ 2017

6.00  π.μ. Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία

                                    6.00 μ.μ. Ἑσπερινός & 9.00 μ.μ.  Ἀπόδειπνον


Κυριακή – πρό τῶν Χριστουγέννων - 24/12/ 2017

7.00 π.μ. Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία

6.00 μ.μ. Μ. Ἑσπερινός Χριστουγέννων


          Δευτέρα 25 /12/ 2017

Ἡ κατά Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου & Θεοῦ & Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

 6.00 π.μ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

                                               6. 00 μ.μ. Ἑσπερινός  &   9.00 μ.μ.  Ἀπόδειπνον


                  Τρίτη  - Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου - 26/12/ 2017

6.00  π.μ. Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία

                                                             6.00 μ.μ. Ἑσπερινός  &  9.00 μ.μ.  Ἀπόδειπνον


                            Παρασκευή 29 /12/ 2017

                                         6.00  π.μ. Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία

                            6.00 μ.μ. Ἑσπερινός

     9.00 μ.μ.  Ἀγρυπνία ἀφιερωμένη στη Παναγία Γερόντισσα


Σάββατο  30 /12/ 2017

6.00 π.μ. Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία

6.00 μ.μ.  Ἑσπερινός & 9.00 μ.μ. Ἀπόδειπνον


                      Κυριακή -Ἀπόδοσις Ἑορτῆς Χριστουγέννων - 31/12/ 2017
                                   7.00 π.μ. Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία
6.00μ.μ. Ἑσπερινός

                        Δευτέρα 1 Ἰανουαρίου 2018

          Ἡ κατά Σάρκα Περιτομή τοῦ Χριστοῦ &  Βασιλείου τοῦ Μεγάλου
Ἀρχή τοῦ ΝΕΟΥ Πολιτικοῦ ΕΤΟΥΣ.

7.00 π.μ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

                      6.00 μ.μ. Ἑσπερινός  & 9.00 μ.μ.  Ἀπόδειπνον


Παρασκευή - Παραμονή τῶν Φώτων - 5 Ἰανουαρίου 2018
6.00 π.μ. Ὄρθρος – Μεγάλαι  Ὧραι – Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς
τῶν Θεοφανείων & Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου - Ἁγιασμός

Σάββατο 6 Ἰανουαρίου 2018
Τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
7.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία – Μ. Ἁγιασμός
          6.00 Ἑσπερινός &  9.00 Ἀπόδειπνον

                                             Κυριακή 7 Ἰανουαρίου 2018
               Ἡ Σύναξις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ
                     7.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία Ἱ.Χρυσοστόμου
   6.00 Ἑσπερινός


                                                                          κ τς ερς Μονς