Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Από την Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων & Ισαποστόλων Κωνσταντίνου & Ελένης 20/21 .5. 2019