Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν
Ἱερὰ Μονὴ Ἀσωμάτων Πετράκη
Ἱερὸν Μετόχιον Ἁγ.Παντελεήμονος
Κοκκιναρᾶ ΠεντέληςἈνακοίνωσις

Κατὰ τὴν ἐτησία Πανήγυρι τοῦ καθ’ ἡμᾶς Ἱεροῦ Μετοχίου τὸν προσεχῆ Ἰούλιον, θὰ τελεσθεῖ μόνον Ἱερὰ Ἀγρυπνία τὴν Παρασκευὴ ἑσπέρας 26ην πρὸς Σάββατον 27ην.
Ὥρα ἐνάρξεως: 7.00μ.μ.

Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου 27ην Ἰουλίου ΔΕΝ θὰ τελεσθεῖ Δευτέρα Θεία Λειτουργία.


Ἐκ τοῦ Ἱ.Μετοχίου