Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

ΙΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΕΑ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
7.00-9.00 μ.μ.: Μέγας πανηγυρικός ῾Εσπερινός μετ᾿ Ἀρτοκλασίας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
7.00-9.45 π.μ.: ῎Ορθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 

Εκ της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ