Τρίτη, Νοεμβρίου 16, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Φέρεται εἰς γνώσιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν
 τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἰερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων-Πετράκη,
ὅτι αἱ ἀκολουθίαι ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου
Ἅγιος Στυλιανός Καρέα ἔχουν ὡς κάτωθι :

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
6.30 μ. μ. Μέγας Ἑσπερινός
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021
7.30 π.μ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

                                                                   Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς