03/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


 Φέρεται εἰς γνώσιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν
 τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἰερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων-Πετράκη,
ὅτι αἱ ἀκολουθίαι ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου
Ἁγίου Νικολάου Ρηγίλλης ἔχουν ὡς κάτωθι :

Κυριακή 5.12 

Μ. Ἑσπερινός  6 μ.μ. 


Δευτέρα 6. 12

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία 7.30 π.μ. 

Μεθέορτος Ἑσπερινός 
& Παράκλησις τοῦ Ἁγίου 6 μ. μ.