Σάββατο, Ιουνίου 25, 2022

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 24 /25 .6 .2022