Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Σεμινάριον Ἐξομολογητικῆς

   Μέσα στην ανύστακτον μέριμναν του Μακαριωτάτου κ.κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ για την ένθεον, διακριτικήν και οικοδομητικήν διαποίμανσιν των πιστών, θεσπίσθησαν από πέρυσι Σεμινάρια Καταρτισμού των Πνευματικών της Αρχιεπισκοπής.
•    Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και το Σεμινάριον, που λειτουργεί κατά μήνα στην Μονήν Πετράκη, υπό την ευθύνην και καθοδήγησιν του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου της Μονής κ.κ.ΙΑΚΩΒΟΥ.
    Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου γίνεται αρχικώς μια Εισήγηση γύρω από κάποια πτυχή του ιερού έργου του Πνευματικού και εν συνεχεία ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων, ερωτήσεις, απορίες, διευκρινίσεις και γενικώς ανταλλαγή πείρας των πνευματικών και εμπλουτισμός πείρας αυτών προς ωριμότητα πνευματικήν.
    Την προσεχή Τρίτην 17 Ιανουαρίου 2012 και ώραν 10.00' έως 11.30' πμ θα πραγματοποιηθή και πάλι συνάντηση Σεμιναρίου, στο Αρχονταρίκι της Μονής, και δια τούτο υπενθυμίζουμε στους αδελφούς και πατέρες να προσέλθουν.
•    Οι εκτός της Μονής κληρικοί θα δύνανται, εάν θέλουν, μετά το πέρας του Σεμιναρίου, να παρακαθήσουν και στο Γεύμα της Μονής.