Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Ακολουθίες της Καθαράς Εβδομάδος


Την Καθαράν Δευτέραν, 27.02.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ.
* Μ.Απόδειπνον και α' τμήμα του Μεγ.Κανόνος 6.00'μμ έως 8.00'μμ.

Την Καθαράν Τρίτην, 28.02.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ.
* Μ.Απόδειπνον και β' τμήμα του Μεγ.Κανόνος 6.00'μμ έως 8.00'μμ.

Την Καθαράν Τετάρτην, 29.02.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη 6.00'πμ έως 9.00'πμ.
* Μ.Απόδειπνον και γ' τμήμα του Μεγ.Κανόνος 6.00'μμ έως 8.00'μμ.

Την Καθαράν Πέμπτην, 01.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός  6.00'πμ έως 8.30'πμ. 
* Μ.Απόδειπνον και δ' τμήμα του Μεγ.Κανόνος 6.00'μμ έως 8.00'μμ.

Την Παρασκευήν, 02.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη 6.00'πμ έως 9.00'πμ.
* Μικρόν Απόδειπνον & οι Α'Χαιρετισμοί 7.00'μμ έως 8.30'μμ.
και β' Ακολουθία των Χαιρετισμών  9.00'μμ έως 10.30'μμ

Το Σάββατον των Αγ.Θεοδώρων, 03.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος & Θ.Λειτ.Ιω.Χρυσοστόμου 6.00'πμ έως 8.10'πμ.
* Εσπερινός  6.00'μμ έως 7.00' μμ.

Την Κυριακήν Α'Νηστειών, 04.03.2012 θα τελεσθούν:
* Όρθρος, Θ.Λειτ.Μ.Βασιλείου, Λιτάνευσις Ι.Εικόνων 7.00'πμ έως 10.30'πμ.
* Καταν.Εσπερινός & Ομιλία Ηγουμένου 6.00'μμ έως 7.30'μμ.