Σάββατο, Οκτωβρίου 06, 2012

Ο Καθηγούμενος στην Μονήν Πετράκη

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θαυμακού κ.κ.Ιάκωβος


επιστρέψας εκ Κύπρου,

θα λειτουργήσει -Θεού θέλοντος-
την Κυριακήν 07 Ὀκτωβρίου 2012


στο Καθολικόν τῆς ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη.