06/06/2014

Απὀδοση Εορτής Αναλήψεως

Από τήν Θεία Λειτουργία 
τής εορτής τής Αποδόσεως τής Αναλήψεως
είς το καθολικόν τής
 Ι. Μονής Ασωμάτων - Πετράκη
06/06/2014