Κυριακή, Ιουνίου 15, 2014

Κυριακή Αγίων Πάντων

Από τήν Θ Λειτουργία 
είς τον Ιερόν Ναόν 
Αγ. Γλυκερίας - Γαλατσίου
15-06-2014