07/09/2014

Από τήν Θ. Λειτουργία τής Κυριακής 07-09-2014

Από τήν Θ. Λειτουργία
είς το καθολικόν τής
Ιεράς Μονής Ασωμάτων - Πετράκη