12/09/2014

Από τήν Θ. Λειτουργία τής 12/09/2014

Από τήν Θ. Λειτουργία
είς το Καθολικόν τής 
Ιεράς Μονής Ασωμάτων - Πετράκη
12/09/2014