21/04/2021

Μεγάλη Ἑβδομάς 2021 Ἐκ τῆς Ιερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 25Ἀπριλίου

 

7 π.μ.

ρθρος – Θεία Λειτουργία

Ἁγίου Ἰωάννου

τοῦ Χρυσοστόμου

 

4.30 μ.μ.

Ἑσπερινός Ἀπόδοσις

Ἑορτῆς  Βαΐων

 

6  μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου


ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 Ἀπριλίου

 

7  π.μ.

Θεία Λειτουργία

Προηγιασμένων Δώρων

 

6  μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 27 Ἀπριλίου

 

7  π.μ.

Θεία Λειτουργία

Προηγιασμένων Δώρων

 

6  μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 Ἀπριλίου


7 π.μ.

Θεία Λειτουργία

Προηγιασμένων Δώρων


4  μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου

 

6  μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ  29 Ἀπριλίου


7.30 π.μ.

Θεία Λειτουργία

Μεγάλου Βασιλείου

 

5.30 μ.μ.

Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30  Ἀπριλίου

 

8.00  π.μ.

Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί

Βασιλικῶν Ὡρῶν - Ἑσπερινός

τῆς Ἀποκαθηλώσεως

 

6 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου


ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΙΟΥ


7.30 π.μ.

Θεία Λειτουργία

Μεγάλου Βασιλείου

 

9 μ.μ.

Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος

Τελετή λαμπροφόρου

Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί

ἐν συνεχείᾳ 

ἡ Θεία Λειτουργία


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2 ΜΑΙΟΥ


6 μ.μ.

Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα

(Ἀγάπη) – Εὐλογία Ὠῶν