Σάββατο, Απριλίου 01, 2023

ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ ΙΩΑΣΑΦ ΜΟΝΑΧΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΑΥΜΑΚΟΥ Κ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ & ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΗΜΩΝ