Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Ἐνανθρωπεῖ ὁ Θεὸς Λόγος!καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλς ἄγγελος. Ἡσ.θ6

Φέρνει ἀγγελία καὶ συνάμα ὑλοποιεῖ μιὰ μεγαλειώδη Βουλὴ τοῦ Παντοκράτορος Πανευσπλάγχνου Θεοῦ μας.
Ἂς Τὸν ὑποδεχθοῦμε μὲ εὐλάβεια, δέος καὶ εὐγνωμοσύνη, μὲ λατρεία ψυχῆς.