02/02/2015

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

                        

          Τήν 30ήν Ἰανουαρίου τρ. ἔ εἰς τό Ἱερόν Μετόχιον τῆς Μονῆς μας, Ἁγίου Παντελεήμονος εἰς Κοκκιναρᾶ – Πεντέλης εἰς τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ εἰς κατανυκτικήν ἀτμόσφαιραν πού προσφέρει τό Καθολικόν τοῦ Μετοχίου ἔγινε Σεπτῇ ἐντολῇ καί εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ.κ. Ἰακώβου ἡ εἰς Μοναχόν κουρά τοῦ δοκίμου Νικολάου μετονομασθέντος εἰς Σίμωνα πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Σίμωνος Ἀρβανίτη τοῦ ἐν τῷ Μετοχίῳ ἀσκήσαντος.
          Ἐν συνεχεία εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν ἐχειροτονήθῃ εἰς Πρεσβύτερον ὁ εὐλαβέστατος Διάκονος τοῦ Μετοχίου π. Παχώμιος καί εἰς τό πέρας προεχειρίσθησαν οἱ ἱερομόναχοι Ἰώβ καί Παντελεήμων εἰς Ἀρχιμανδρίτας.
          Πλῆθος πιστῶν καί εὐλαβῶν ἱερέων εἶχον κατακλύσει τή Μονή, συμπάσης δέ τῆς ἀδελφότητος ὑπό τήν πνευματικήν καθοδήγησιν τοῦ Μετοχιάρη Ἀρχ/του Ὀνουφρίου.  
Ἡ συμμετοχή εἰς τάς Ἀκολουθίας τοῦ Παν/του Ἀρχ/του π. Συμεών Βολιώτη Μ. Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἐτίμησε τήν προσπάθειαν τῶν ἐκεῖ ἀδελφῶν καί ἐνεθάρρυνε τόν νεοκουρέντα Μοναχόν, τόν νεοχειροτονηθέντα Πρεσβύτερον καί τούς νέους Ἀρχιμανδρίτας νά συνεχίσουν μέ συνέπεια τήν διακονία τους καί τήν πνευματική τους πορεία.
          Τέλος ὁ Θεοφιλέστατος παρακάλεσε τόν ἅγιον Πρωτοσύγκελλον ἀφοῦ τόν ηὐχαρίστησεν διά τήν συμμετοχή του καί τήν ὅλην βοήθειαν πρός τούς Μοναχούς νά διαβιβάσῃ μέ πολύ σεβασμό τάς θερμοτάτας εὐχαριστίας τοῦ ἰδίου καί τῆς ἀδελφότητος πρός τόν Μακαριώτατον διότι ὄχι ἁπλῶς περιβάλλει διά τῆς Τιμίας Ἐγκρίσεως Του παρακλήσεις τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου ἀλλά προσωπικῶς ἐπιλαμβάνεται τῶν θεμάτων, ἐνημερώνεται καί χορηγεῖ τήν Εὐλογία Του διά τήν προώθησιν τῆς κατά Χριστόν πνευματικῆς ζωῆς καί προσφορᾶς, ἐν συνεχεία τῶν Μοναχῶν πρός τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς καί τήν Ἐκκλησία ἐν γένει.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς