03/02/2015

Ἀνακοίνωσις


     Τήν προσεχῆ Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ 6 μ.μ. θά ἀκολουθήσῃ τό Κτιτορικόν Μνημόσυνον ὡς κάθε ἔτος παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκου τοῦ θαυματουργοῦ οὗ τό ὄνομα ἔφερε ὁ Κτήτωρ τῆς Μονῆς μας Παρθένιος Πετράκης.


 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς