19/02/2015

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Εβδομάδος Α΄ Νηστειών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
 ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2015


ΚΥΡΙΑΚΗ
22. 2. 2015
 7 – 10 π.μ.
ΤΥΡΙΝΗΣ(Συγχωρήσεως)
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου
6 μ.μ. Α΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
(Συγχωρήσεως)
ΟΜΙΛΙΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
23. 2. 2015
6 – 8 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
24. 2. 2015
6 – 9 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Προηγιασμένη Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
25. 2. 2015
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Προηγιασμένη Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6 μ.μ.  Μέγα Ἀπόδειπνον

ΠΕΜΠΤΗ
26. 2. 2015
6 –9 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27. 2. 2015
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Προηγιασμένη Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
   7μ.μ.  Α) Ακολουθία Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
   9μ.μ.  Β) Ακολουθία Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ
28. 2. 2015
6 – 8 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου
6 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον