Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Από τήν Θ. Λειτουργία τής Κυριακής 30-03-2014

Από τήν Θ. Λειτουργία
είς τόν Ιερόν Ναόν
Αγ. Νικολάου 
Οδ. - Αχαρνών