Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Από τήν Ακολουθία Γ' Χαιρετισμών

Από τήν Ακολουθία
Γ' Χαιρετισμών 
είς τόν Ι. Ναόν Αγ. Αρτεμίου - Φιλολάου