Πέμπτη, Μαρτίου 20, 2014

Από τήν υποδοχή τής Ιεράς εικόνος τής Τριχερούσης

Από τήν υποδοχή τής Ιεράς εικόνος τής 
Τριχερούσης και τήν Λειτουργία τών Προηγιασμένων Δώρων
είς Ι. Ναόν Ζωοδόχου Πηγής -Δάφνης