Παρασκευή, Μαρτίου 28, 2014

Δ΄ Χαιρετισμών


Από τήν Ακολουθία τών Δ΄ Χαιρετισμών
είς τόν Ιερόν Ναόν
Αναλήψεως του Σωτήρος Ν. Κόσμου