Σάββατο, Μαρτίου 08, 2014

Από τήν Ακολουθία Α΄ Χαιρετισμών


Από τήν Ακολουθία
Α΄ Χαιρετισμών
είς τόν Ι. Ναόν Αγ. Γεωργίου Παπάγου
07-03-2014