Κυριακή, Μαρτίου 09, 2014

Από τόν Κατανυκτικόν Εσπερινόν είς το καθολικόν τής Ιεράς Μονής Ασωμάτων - Πετράκη

Από τόν Κατανυκτικόν Εσπερινόν
είς το καθολικόν τής 
Ιεράς Μονής Ασωμάτων - Πετράκη
Κυριακή Ορθοδοξίας
09-03-2014